Deprem ve Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri +90 312 473 97 91-92

TR - EN

Haberler:

Yapı Sağlığı İzleme Merkezi
ÜRÜNLER
Ürünler > TESTBOX® > EASYTEST-ANALYZE

EASYTEST-ANALYZE

İleri Seviye Veri Analiz Yazılımı
 • Sekmeyle Ayrılmış ASCII Kodlu Veri Dosyalarını Açabilme
   
 • Grafikleri Dışa Aktarım Seçenekleri/ Grafikteki Veriyi Direkt Excel’e Aktarabilme
   
 • Kullanıcı Dostu Geniş Analiz Olanakları
   
 • Verileri Yeniden Çizdiren Playback Özelliği
   
 • Excel’de Özel Rapor Şablonları Yaratabilme


   
 • Genel Bilgi
 • Ürün Pdf
EASYTEST-ANALYZE

İLERI SEVIYE VERI ANALIZ YAZILIMI
 
EASYTEST-ANALYZE önceden kaydedilmiş verileri, test sonrasında analiz etmek ve raporlamak amacıyla geliştirilmiş
bir post-analiz yazılımıdır. Özellikle test sonuçlarının raporlanması gerektiği etüt laboratuvarları ya da analizlerin sıklıkla
kullanıldığı akademik çalışmalar için ideal bir çözümdür.

DOĞAL MANTIKSAL AKIŞ-PRATİK YAKLAŞIM
 
Yazılım, önceden kaydedilmiş test verilerinin açılması ile başlar. Gerekli format dönüşümleri yapılır. İsimlendirmeler
otomatik olarak gerçekleşir. Tüm veri toplama ve kanalların analizi ile oluşacak yeni data dizileri sürekli görünür bir liste
halinde erişilebilir olduğundan, yazılımın kullanımı herhangi bir ön eğitime gerek kalmadan doğal bir akış içinde yürür.

ZİNCİRLEME ANALİZLER

Kullanıcı, kayıtlı veriler üzerinde çeşitli analizler (Fast Fourier Transform, Mininum, Maksimum, Standart Sapma, Ortalama,
Kayar Ortalama, Ölçekleme vb.) uygulayabilir. Zamana karşı X-Y, logaritmik ölçekli grafikler çizdirebilir. Veri testi yeniden
yapılıyor gibi baştan oynatabilir. Grafik üzerinde pek çok farklı opsiyonu kullanarak verileri farklı şekillerde görüntüleyebilir.


BÜYÜK VERİ DOSYALARINA HIZLI ERİŞİM VE ANALİZ

Kullanılan özel veri formatı sayesinde çok büyük veri dosyalarının içinde dolaşım çok hızlı gerçekleşir. İlgi duyulan veri
aralığı rahatlıkla  zumlanarak analizler yapılabilir. Yüklü verilerin üzerindeki karmaşık analizler, özel işlemci gücü
gerekmeden yapılabilir.


ÖZEL ANALİZ TALEPLERİ

Temel analiz seçeneklerinin yanına, proje bazında veya kullanıcı talebine göre özelleşmiş analiz paketleri de
eklenebilmektedir.
 
Yapılan analizlerin sonuçları, oluşturulan grafikler ile ham verileri kombine ederek, Excel’de özel bir rapor şablonu
oluşturabilir. Böylelikle test sonuçlarından gerekli test raporunu elde edebilir. Yaptığı tüm hesaplama ve grafikleri
kullanarak yeni bir kayıt oluşturabilir.

RAPORLAMA
 
Yazılım, kullanıcı tanımlı MS Excel tabanlı şablon kullanıcı raporları oluşturulmasına ve kaydedilen verilerin bu raporlara
aktarımına olanak tanır.
 

MATEMATIK

İntegral, Türev

İSTATİSTİK-SINIFLANDIRMA

Nokta sayısı, Seviyede zaman, Seviyede geçiş sayısı

SINYAL ANALIZI

FFT, PSD, Resample, Sayısal Filtreler , (Butterworth, Chebyshev, Inverse Chebyshev Bessel, Eliptic, KullanıcıTanımlı), Ortalama FFT, Ters FFT

 

 

KANAL İŞLEMLERI

Formülasyon, Kayma düzeltmesi (baselinecorrection), Veri arındırma, (Spikedetection), Şablon uygulama

GENEL İSTATISTIK

Maks / Min, Aritmetik ortalama, RMS, Standartsapma, Varyans, Medyan, Mod, Toplama, Kurtosis, Skewness, Crest

YORULMA ANALIZ MODÜLÜ (OPSIYONEL) Kullanıcıya/Projeye özel analiz paketleri