Deprem ve Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri +90 312 473 97 91-92

TR - EN

Haberler:

Yapı Sağlığı İzleme Merkezi
ÇÖZÜMLER

Yazılımlar - Veri Toplama / Test / Analiz

Teknik Destek Grubu özellikle veri toplama ve kontrol sistemleri ile haberleşen test yazılımları konusunda uzmanlaşmış bir gruptur. EASYTEST markası ve ailesi altında yer alan bu test yazılımları PC seviyesinde kullanıcı arayüzü ya da Gömülü(Embedded) yazılımlar olarak 2 seviyede gerçekleşmektedir. Kategori olarak da (i)Veri Toplama/Görüntüleme/Kayıt, (ii)Sistem Kontrol, (iii)Veri Analiz, (iv)Belli Testlere özel olarak odaklanmış Test yazılımları olarak 4 bölümde toplanır. Teknik Destek Grubu yıllardır laboratuvarlarda kullanılan ve sürekli gelişmekte olan EASYTEST-NETWORK, ANALYZE, BASIC, eQLAB, SERVOCONTROL, SHAKETABLE gibi güvenilir yazılım paketlerinin yanında proje gereksinimlerine göre özelleşebilen yazılım altaypılarına da sahiptir. Sözgelimi, bazı özel analiz algortimaları ya da test akış senaryoları kimi zaman birkaç gün içinde ya da haftalar mertebesinde yazılım paketlerine eklenebilmektedir. Bu tür eklentilerin en çok bilinen örneklerinden bir tanesi DASK tarafından 2 yıldır düzenlenen "Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı" yarışmları için kısıtlı bir süre nedeniyle birkaç hafta içinde geliştirilmiş olan hem gerçek bir depremi sarsma tablası aracığıyla modellere uygulatırken hem de gerçek-zamanlı ivme verileri ile deplasman ve puan hesaplaması yapan EASYTEST-SHAKETABLE-svDASK olmuştur. Teknik Destek Grubu'nun bu yazılım çözüm başarılarının arkasında deneyimli bir yazılım ekibi mevcuttur ve çevik proje yönetim yöntemleri kullanılmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Testleri

Küresel ölçekte, aynı zamanda Türkiye'de İnşaat Mühednisliği disiplini, insan yaşamına ve uygarlık kalitesine doğrudan etki eden mühendislik koludur. Bu nedenle; çok yoğun olarak labaratuvar ve saha testlerinin yürütüldüğü, en geniş laboratuvar alanlarına sahip, test maliyetleri ve bütçeleri açısından en üst sıralarda yer alan bir disiplindir.

Operasyonel Modal Analiz - Ortam Titreşimi

Yapısal Sağlık Takibi (Structural Health Monitoring - SHM) başta Deprem Mühendisliği olmak üzere genel olarak İnşaat Mühendisliği için çok önemli bir hasarsız (NDT) test ve analiz teknolojisidir. Varolan bir yapı üzerinde hiçbir yükleme ve hasar yaratmaksızın, ivmeölçerler aracılığıyla yapının çeşitli yükler altında gösterdiği davranışı ölçmeye ve sonuçlardan binanın davranışları üzerinde analiz yapmaya dayanır.

Balistik Ölçüm Sistemleri

Teknik Destek Grubu TESTLAB-BLASTER çözümü, mermi ve kapsüllerin kalite kontrol ve standartlara uygunluk testleri başta olmak üzere çeşitli balistik ölçümler için geliştirilmiş özel bir test sistemidir. Sistem hali hazırda pek çok MKEK fabrikasına ve özel fişek fabrikalarına uygulanmış ve başarıyla çalışmaktadır.   Mermi çekirdeğinin hızını ölçmek amacıyla hız perdeleri kullanılmaktadır. Bu hız perdeleri birbirinden belirli bir uzaklığa yerleştirilmekte ve mermi çekirdeğinin bir hız perdesinden diğerine ulaşması arasında geçen süre yüksek çözünürlükte bir zaman sayacı aracılığıyla belirlenip, veri toplama sistemine aktarılmaktadır. Ayrıca bu hız ölçümü radar hız sensörünün elde ettiği veri ile de doğrulanabilir.   TESTLAB-BLASTER, tüm test ortamının kontrolünü sağlamak, yürütülen deneyi, sensörlerden gelen verileri görüntülemek, kaydetmek, grafiksel ve sayısal olarak raporlamak üzere tasarlanmıştır.  Sistem temel olarak donanım ve yazılım olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.   Donanım olarak, sistem birtakım sensörler ve yüksek hızda ve hassasiyette ölçüm amacına uygun olarak üretilmiş veri toplama birimlerinden oluşur. Sistem, 2 adet yüksek hassasiyetli, piezoelektrik basınç sensörü kullanmaktadır. Basınç sensörlerine ek olarak Hız Perdeleri, ve yine hız ölçümü amaçlı Doppler Radar kullanılabilir. Veri kaydını başlatabilme amacıyla tetikleme görevi görecek bir tetikleme kutusu da bulunmaktadır.         TESTLAB-BLASTER yüksek veri toplama hızına sahip, yüksek hassasiyetli bir veri toplama sistemi ile desteklenmektedir. Bu veri toplama sistemi NI-PXI tipi bir sistem ya da TESTBOX2001, 2010 olabilir. Tetik sinyali ve namlu ucu alev sensörü basınç sensöründen alınacak verileri başlatan ve durduran sinyaller olarak kullanılmaktadır.   Sistem basınç sensörlerinden aldığı veriler ile iç balistik ölçümlerine yönelik tüm gerekli sonuçları otomatik olarak hesaplar. Yazılım tetikten aldığı ilk ateşleme sinyali ile kayda başlar. Namlu ucundaki alev detektörü ya diğer türdeki sensörden aldığı sinyali ile basınç verisi kaydını durdurur.   Sistemin yazılımı Windows İşletim Sistemi üzerinde çalışmak üzere tasarlanmıştır. TESTLAB-BLASTER kullanıcı dostu ve kolay kullanıma olanak veren bir ara yüze sahiptir. Kullanıcının gereksiz ayrıntılar içinde kaybolmaksızın, gerekli kalibrasyon, hesaplama, görüntüleme ve kayıt işlemlerini tamamlamasına olanak tanır. Basınç sensörlerinden patlama basıncını, hız perdeleri ile dopler radardan ise uçuş hızını hesaplar.  

Malzeme Testleri

Korozyon Tetsleri Boru Malzeme Testleri Şartlandırma Kabini Donma/Çözünme Kontrolü